Talleres

Dinámicas participativas e colaborativas onde se aprende facendo, dirixidas a potenciar coñecementos e alcanzar solucións dende os problemas máis cotiáns aos retos máis complexos.

Xestión
de equipos

Proporcionar habilidades co fin de xerar equipos máis cohesionados e eficientes.

Motivar as persoas que o conforman.

Mellorar as relacións e os sistemas de comunicación.

Xestionar e manexar de maneira máis eficaz as emocións do equipo.

Desbloquear a capacidade creativa.

Xestión
comercial

Formar consultores comerciais que sexan posicionados como “trusted advisors” (conselleiros de confianza) dos clientes. Especialmente na ventá entre empresas (BtoB).

Acelerar o ciclo comercial ao integrar unha metodoloxía altamente eficaz.

Multiplicar o coñecemento que a empresa ten sobre o cleinte e as súas necesidades.

O novo rol do comercial dixital.

Educación
emocional

Profundizar no autocoñecemento e nas bases conceptuais da Intelixencia Emocional (quen son, quen quero ser, como manexar e xestionar as miñas emocións e as dos demais) e poder así alcanzar un maior estado de “autoconciencia” persoal.

Coñecerse a si mesmos, mentres descobren a outras persoas. Recoñecer fortalezas, limitacións e expresar necesidades.

Desenvolver un mellor nivel de resiliencia.

Resolución
de conflictos

Dotar de recursos para prever o conflito.

Analizar como abordar os conflitos no entorno laboral.

Proporcionar recursos para identificar as causas do conflito e xestionalas eficientemente.

Xestión e autoxestión emocional en situacións de conflito.

Transformación
dixital

Como integrar a transformación dixital na estratexia da empresa.

Minimizar a brecha dixital entre grandes e pequenas empresas.

Descubrir novos mercados en crecemento, nas novas situacións de mercado, e as posibilidades de negocio que existen no entorno tecnolóxico.

Alto
rendemento

Para crear e cohesionar equipos de alto rendemento, organizamos actividades participativas, deseñadas a medida das necesidades do cliente, en espazos e lugares, normalmente situados na natureza, lonxe da rutina diaria, para permitir ao traballador liberar tensión se xerar relaciones diferentes cos compañeiros.

  • Team Building
  • Outdoor Training.

Non é máis valente o que non ten medo, se non o que sabe superalo.

Esta web emprega cookies. Se continúas navegando entendemos que aceptas a nosa Uso de Cookies.